Nemzetközi kárügyintézés és kárrendezés

Az áruszállítás, a szállítmányozás és egy saját autó esetében ugyanúgy fontos a megfelelő biztosítás. Azonban ez mit sem ér, ha a káreseményt követően nem ismerjük megfelelően a bejelentés menetét, az ügyintézés feltételeit. Mi a teendő egy nemzetközi probléma esetében? Hogyan zajlik a kárügyintézés és a kárrendezés?

Ma már rengeteg típusa van a biztosításoknak, de ezek mindegyike megegyezik abban, hogy nem nyújt automatikus megoldást. A káresemény bekövetkezése után, ha azt nem jelentjük időben a megfelelő módon, akkor búcsút mondhatunk a kártérítésnek.

Mit tegyünk tehát?

Először is alaposan fogadjuk meg a sokszor emlegetett szavakat „csak semmi pánik”. A biztosító feladata, hogy a szerződés alapján megtérítse a kárunkat, de ehhez szükségesek bizonyos információk. Ezek átadásához pedig elengedhetetlen, hogy nyugodtan és átgondoltan jelentsük be az esetet. Ne kapkodjunk, és igyekezzünk körültekintően eljárni minden esetben.

Az első lépések

Természetesen mindenek előtt a helyi hatóságok irányába kell jeleznünk a minket ért kárt. Amennyiben lopásról, balesetről vagy rablásról van szó, haladéktalanul értesítsük a rendőrséget; amennyiben szükséges, szóljunk a tűzoltóknak is.

A biztosított feladata továbbá, hogy a már meglévő károkat csökkentse és enyhítése, illetve a továbbiakat megelőzze. Ha ezt nem teszi meg, akkor a biztosító mentesülhet a kártérítés kötelezettsége alól.

Teendők a biztosító felé

Mindegyik megkötött biztosítás esetében van egy meghatározott határidő, amelyen belül a bejelentést meg kell tenni. Ez általában 2 munkanap, de előfordul, hogy hosszabb idő is rendelkezésre áll.

A biztosító ez alapján két irányba fog vizsgálódni. Egyrészt megállapítja, hogy fedezett kockázat okozta-e a problémát – tehát, hogy a káreseményt vissza lehet-e vezetni a szerződésben rögzített okok egyikére. Másrészt a biztosító tételesen megállapítja, hogy pontosan milyen mértékű kártérítés illeti meg a biztosítottat.

A kárbejelentés

A biztosítottnak a bejelentés során pontosan le kell írnia a történteket, különösképp fontos a mi-mikor-hol kérdések megválaszolása. Emellett a becsült kárösszeget és az áru jellegét is meg kell mondania.

A szükséges dokumentumok

A kárrendezéshez minden esetben szükség van az alábbi dokumentumokra.

  • Eredeti fuvarokmány,
  • eredeti áruszámla,
  • részletes kárfelvételi jegyzőkönyv,
  • az árutulajdonos nyilatkozata, hogy van-e biztosítás az árura
  • a gépkocsivezető meghallgatásának jegyzőkönyve,
  • károsult felszólamlása a fuvarozó felé, illetve
  • a hatósági intézkedési jegyzőkönyv és határozat.

Érdemes lehet előzetes kárbejelentést tenni akkor is, ha még nincs pontos képünk az esetről. Ilyenkor a Biztosító nyilvántartásba veszi a káreseményt és iránymutatást ad a további teendőket illetően.

A sikeres bejelentés

Kár esetén – amennyiben a Biztosító elismeri a jogosságot – a Biztosító a károsultnak fizeti meg a kártérítést, az önrész levonásával, melyet a Biztosítottnak kell megfizetni a károsult részére.

A kártérítések megszerzéséhez elengedhetetlen a megfelelő kárügyintézés. Ehhez minden esetben higgadtan és körültekintően kell eljárni, hogy a szükséges dokumentumokat időben benyújthassuk. Miután a biztosító kivizsgálta az esetet, határoz a kárrendezés mértékéről és folyamatáról, amit természetesen minden esetben egyeztet a biztosítottal is.