Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás 2,5t feletti kishaszongépjárművekhez (tarifálás és kötés)

Egészen eddig az árufuvarozáshoz csak azoknak kellett engedélyt szerezniük, akik a 3,5 tonnát meghaladó össztömeggel rendelkező járművel szállítottak díj ellenében.

Az uniós irányelveknek megfelelően azonban most változik a szabály, így tehát minden olyan árufuvarozó engedélyköteles lesz, akik a 2,5 tonnát meghaladó kistehergépjárművel teljesítenek fuvarozási szolgáltatásokat belföldön vagy külföldön. De kik ez alól a kivételek? És pontosan mi a teendőnk? Mutatjuk a részleteket!

Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás 2,5t feletti kishaszongépjárművekhez: tarifálás és megkötés

Kiknek kell kiváltani az engedélyt?

Díj ellenében történő fuvarozási szolgáltatásért eddig csak azoknak kellett engedélyt kiváltaniuk, akik olyan gépjárművel fuvaroztak, amelynek maximálisan megengedett össztömege meghaladta a 3,5 tonnát. Nagy változás jön azonban május 21-től, ekkor ugyanis az engedélykötelesek listáját kiterjesztik a kistehergépjárművekre is, azaz azokra, akik 2,5 tonnánál nehezebb gépjárművel fuvaroznak. Az engedélykötelezettségről nem mellesleg 791/2021-es módosító rendeletben határoztak, amely a Magyar Közlöny 242. számában került nyilvánosságra. Nem győzzük azonban hangsúlyozni, hogy az engedélyt kizárólag azoknak kell kiváltaniuk, akik fuvardíj ellenében szállítanak árukat. Ez azt jelenti, hogy nem kell kiváltaniuk az engedélyt azoknak a piaci szereplőknek, akik a saját árujukat szállítják az ügyfeleknek.

Amennyiben május 21-től engedélykötelesek vagyunk, azaz csak úgy szállítmányozhatunk díj ellenében, hogy kiváltottuk az engedélyt, azonban az engedélyt mégis elmulasztottuk kiváltani, akkor nagyon súlyos bírságra számíthatunk. A bírság összege eléri a 800 000 forintot, éppen ezért nem érdemes kockáztatni.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ez az engedély nem egy személyhez, nem egy gépjárműhöz, hanem a vállalkozáshoz köthető. Az engedély nem a személy jogosítja fel a fuvarozásra és nem is a gépjárművet, hanem a vállalkozás egészét. Mindebből fakadóan ezt az engedélyt nem tekinthetjük személyi okmánynak.

Kiknek nem kell kiváltani az engedélyt?

Az engedélyt tehát nem kell azoknak a fuvarosoknak kiváltaniuk, akik a vállalkozásuk saját áruit szállítják az ügyfeleknek. Ide tartoznak többek között az őstermelők, az építőipari kivitelezők, illetve a gyártó-termelő vállalkozások. Ők a saját termékeiket mozgathatják külön engedély nélkül. Amennyiben azonban ilyen jelleggel a szállító gépjármű meghaladja a maximális 7,5 tonnát, akkor bizony már neki is ki kell váltani a közúti áruszállítási igazolványt.

Kik kaphatnak engedélyt?

Láthatjuk tehát, hogy májustól több fuvarosnak kell kiváltania a fuvarozási engedélyt. Fontos azonban, hogy attól, hogy valaki engedélyköteles, még nem biztos, hogy meg is kapja az engedélyt. Ennek megszerzése ugyanis szigorú feltételekhez van kötve. Mutatjuk, hogy melyek ezek közül a legfontosabbak:

 1. A 9–10–11§ értelmében ahhoz, hogy megszerezzük az engedélyt, foglalkoztatnunk
  kell szakmai irányítót. Ez a kritérium már korábban is érvényben volt a 3,5 tonnát
  meghaladó gépjárművek esetében, azonban kiterjesztették a 2,5 tonnát meghaladó
  járművekre is. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a fuvarozó vállalkozásnak
  alkalmaznia kell egy szakmai irányítót. Ahhoz, hogy valaki megszerezze a szakmai
  irányító képesítést, el kell végeznie egy szaktanfolyamot, valamint rendelkeznie
  kell egy árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvánnyal.
 2. A 12§ értelmében ahhoz, hogy megszerezzük az engedélyt, pénzügyi megfelelőségre van szükségünk. Ez tehát azt jelenti, hogy csak a biztos anyagi háttérrel rendelkezők szerezhetik meg az engedélyt. E biztos anyagi hátteret többféleképpen teremthetjük meg, hogy az engedélyt megkapjuk: egy maghatározott pénzösszeget kössünk le és különítsünk le egy pénzügyi
  intézménynél; vagy
 3. 2. vállaljon kezességet (vagy kössön velünk garanciaszerződést) egy pénzintézet; vagy 3. kössünk felelősségbiztosítást egy biztosítóintézettel. Válasszuk bármelyiket is a fenti opciók közül, arra mindenképpen ügyeljünk, hogy minimum egy éves időtartamra kössük meg a szerződést, mert az engedély kiállításánál is ezt tekintik minimumnak.
 4. A 9§ értelmében ahhoz, hogy megszerezzük az engedélyt, a vállalkozásunknak jó hírneve kell, hogy legyen. Ennek értelmében nem kaphat engedélyt az olyan vállalkozás, akinek az előéletében piaci tisztességtelenség szerepel. Ha ugyanis korábban bevonta a hatóság az engedélyünket, vagy fizetésképtelenek lettünk, akkor ezzel kockára tesszük a piac tisztaságát, éppen ezért nem kaphatunk engedélyt.

Európai úton haladva

Ezzel az intézkedéssel Magyarország az európai normáknak megfelelően járt el. Európának ugyanis határozott érdeke, hogy a fuvarosok munkássága átláthatóbbá váljon, ennek érdekében szorgalmazták a kisfuvarosok engedélykötelezettségét is. A hosszútávú tervek között emellett az is szerepel, hogy a fuvarosok a vezetési és pihenőidő-szabályoknak megfelelően róják az utakat. Ez természetesen már jól megszokott a 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek esetében, a kisfuvarosokra pedig ugyanezt 2026-ra tervezik kiterjeszteni.

Külföldi utakon további engedélyekre van szükség

Fontos, hogy a szóban forgó engedély a hazai fuvarozáshoz szükséges. Ha át kívánjuk lépni a határt, és ott is folytatni kívánjuk a fuvardíj ellenében megkezdett szállításunkat, akkor rendelkeznünk kell közösségi árutovábbítási engedélyre is. Ez egy minden uniós tagállamra kiterjesztett kötelezettség, így tehát járjunk bármelyik tagállamban, az EU-s hatóságok bármikor elkérhetik tőlünk ezt az engedélyt, mert minden joguk megvan hozzá. Éppen így Magyarországon is elkérhetik ezt az engedélyt a hatóságot, ha külföldi fuvarossal találkoznak.

Fontos a beazonosíthatóság!

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az engedélyszerzésen túl egyéb kötelezettségeink is lesznek május 21-től. A fuvarozással foglalkozó gépjárműveknek például mindenképpen beazonosíthatóknak kell lenniük. Ez pontosan azt jelenti, hogy azon gépjárműveknek, amelyeket fuvarozásra használnak, a jobb oldali első ajtó külső részére fel kell írni az üzembentartó adatait (azaz a nevét és a telephelyét. Fontos, hogy a felirat jól látható legyen, és amennyiben tehergépjárművekről beszélünk, akkor ezeket az adatokat az oldalfalra kell feltűntetni. Amennyiben a közlekedési hatóság kiállíttatott a számunkra azonosító számot és rendszeresített jelet, akkor az is elegendő, ha csak ezeket írjuk fel az autóra.

Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás 2,5t feletti kishaszongépjárművekhez: tarifálás és megkötés