3. Logisztika, raktározás

3.1. vagyonbiztosítások

A logisztikai- és raktározási tevékenység rendkívül összetett folyamat. A felelősségi (másnak okozott) károkon túl egy kiváló és minden szükséges részletre kiterjedő vagyonbiztosítás még egyes másnak okozott károkra vonatkozó fedezetet is kiválthat.

A vagyonbiztosítás alapvető funkciója és célja, a logisztikai- és raktározási tevékenységhez kapcsolódó saját infrastruktúra megóvása, valamint a raktározott (akár idegen) áruk értékének biztosítása.

A vagyonbiztosítás talán az egyik legrugalmasabb feltételek mellett megköthető biztosítás, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. A jellemzően összkockázati („all risks”) típusokon túl meghatározhatók az áruk új- vagy újrapótlási értéke is, az önrész- és biztosítási összegek több telephelyre és/vagy akár telephelyen belül egyes objektumokra külön paraméterezhetők.

Szükséges és fontos kiegészítő eleme továbbá az üzemszünet biztosítás, amely káresemény bekövetkezte esetén az üzleti tevékenység kényszerű szüneteléséből fakadó pénzügyi veszteségeket (elmaradt haszon stb) fedezi. A folyamatalapú biztosításközvetítés a garancia arra egyedül, hogy a cég valóban az Ön vállalkozásának igényein alapuló biztosítási védelmet tud vásárolni, minden egyéb csak részmegoldás.

Vagyonbiztosítási ajánlatokat – éppen a lehetőségek sokfélesége okán – csak személyes egyeztetés és a telephely felmérését követően egyedileg adunk ki.

3.2. szakmai felelősségbiztosítások

A logisztikai / raktározási tevékenység felelősségbiztosítások szempontjából az egyik legbonyolultabb és legnagyobb szakmai (és jogi) tapasztalatot igénylő tevékenység.

A logisztikai objektumok éppen úgy lehetnek saját / idegen / bérelt vagyontárgyak mint a bennük tárolt áruk. A szakmai tevékenységet éppen úgy végezheti az ügyfél saját alkalmazottja, mint megbízott alvállalkozó. Egy esetleges kárt elszenvedő pedig lehet „bárki” ugyanúgy mint a saját alkalmazott, vagy bármely alvállalkozó, akár szerződésen kívül akár azon belüli tevékenység következtében.

Jellemző típusai: általános- szakmai- szolgáltatáson belüli- munkáltatói- bérlői- bérbeadói felelősségbiztosítás.

Megkötésük során azonban ezeket a biztosításokat össze kell hangolni a cég teljes tevékenységével éppen úgy, mint a meglévő vagyonbiztosításokkal. Optimális árajánlatokat személyes egyeztetések és a cég tevékenységének részletes felmérését követően tudunk adni.

Kérjük, hogy online adatlapunk kitöltésével nyújtson részünkre segítséget a díjat befolyásoló alapvető adatok megküldésében.

3.3. D&O (felsővezetői felelősségbiztosítások)

A D&O biztosítások valamennyi vállalkozó vagy cég kockázatkezelésének „kötelező” kelléke. A hazai törvények alapján ma már egy cégvezető esetleges hibája kapcsán gyakorlatilag teljes vagyonával felel a hatóságok – közvetlen bírság esetén a partnerek, a cég tulajdonosa vagy akár saját tulajdonostársa felé.

Kártapasztalataink alapján a legalapvetőbb napi gyakorlatban előforduló bírságok kapcsán is több tízmilliós kockázattal néznek szembe a cégvezetők. Más jellegű ügyek kapcsán már több százmilliós kárigények is előfordultak már a hazai gyakorlatban. A követelések nagy része ugyanakkor nem megalapozott, ám az ilyen kárigények elhárítása is sokmilliós költséget jelent a szakértők, ügyvédek költségtérítése okán a cégvezető számára, melyet önrészesedés nélkül térít meg a biztosító, mégpedig folyamatosan, nem csak utólag!

A D&O biztosítás rendkívül kedvező feltételek mellett, akár visszamenőleges hatállyal is teljeskörű védelmet nyújt a hazai cégvezetők részére – mindössze egy felsőkategóriás gépkocsi felelősségbiztosítási költségéhez hasonló díj fejében a cég mérete, és a kiválasztott limit függvényében

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat