1. Fuvarozók

1.1. nemzetközi árufuvarozói felelősség (CMR)

A nemzetközi árufuvarozást végző cég a „Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezmény” (CMR) alapján felelősséggel tartozik a tevékenysége által az áru tulajdonosának okozott károkért. Az általunk kínált CMR biztosítások számos önrész- kártérítési limit- és kiegészítő záradékok segítségével mentesíti ügyfeleinket az okozott károk megtérítése alól.

Jellemző kiegészítő záradékok: alvállalkozók bevonása, élő állat, számítástechnikai- és szórakoztatóelektronikai termékek, FÁK-kiterjesztés, túlméretes szerelvények

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat

1.2. nemzetközi szállítmánybiztosítás (egyutas / keret)

A nemzetközi szállítmánybiztosítás fedezi a saját vagy idegen áruban szállítás, le- és felrakodás, köztes raktározás során keletkezett károkat és az egyéb járulékos károkat és költségeket. A jelenlegi szállítmánybiztosítások rendkívül széleskörűek és testreszabhatók, jellemzően összkockázati „all risks” fedezetet kínálnak. Igazodnak a szállított áruérték időszakos vagy előre nem látható változásaihoz, kifejezetten kevés adminisztrációt igénylő formái is ismertek.

A területi hatály, önrészesedések, kártérítési limitek nagymértékben szegmentálhatók cégen vagy cégcsoporton belüli megbízások szerint. Lehetőség van ún. „egyutas” és keretbiztosítások megkötésére egyaránt.

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat

1.3. belföldi árufuvarozói felelősség (BÁF)

A belföldi árufuvarozási felelősségbiztosítás azon fuvarok káreseményeit téríti, melyek kiinduló és célállomása is Magyarország területén belül van, és a fuvarozónak felróható okokból következnek be.

A BÁF biztosítások számos önrész- és limitvariációk mellett nyújtanak fedezetet az érintett vállalkozók részére; igény esetén számos kiegészítő fedezet is elérhető (pld le- és felrakodásra). Nem szabad elfelejteni, hogy a szállítmánybiztosítás által (másik félnek) megfizetett kártérítéseket a biztosító regresszálja – visszaköveteli – a fuvarozást végző vállalkozáson – a BÁF erre is fedezetet kínál.

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat

1.4. belföldi szállítmánybiztosítás (egyutas / keret)

A belföldi szállítmánybiztosítás a Magyarországon bekövetkezett káresemény esetén fedezi az áru a saját vagy idegen áruban szállítás, le- és felrakodás, köztes raktározás során keletkezett károkat és az egyéb járulékos károkat és költségeket. A jelenlegi szállítmánybiztosítások rendkívül széleskörűek és testreszabhatók, jellemzően összkockázati „all risks” fedezetet kínálnak. Igazodnak a szállított áruérték időszakos vagy előre nem látható változásaihoz, kifejezetten kevés adminisztrációt igénylő formái is ismertek.

Az önrészesedések, kártérítési limitek nagymértékben szegmentálhatók cégen vagy cégcsoporton belüli megbízások szerint. Lehetőség van ún. „egyutas” és keretbiztosítások megkötésére egyaránt.

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat

1.5. közúti kezesség biztosítások (KKB)

A hatályos törvények alapján a hazai vagy közösségi árufuvarozási engedély kiadásának előfeltétele a vállalkozó részéről megfelelően dokumentált vagyoni biztosíték megléte. A vagyoni biztosíték mértéke az első gépjárműnél 9.000 EUR, minden további jármű esetében 5.000 EUR.

A vagyoni biztosíték azonban megfelelő kezességi biztosítás formájában is igazolható, ráadásul az ilyen formában megjelenő kezesség a jelenlegi banki megoldásoknál forráskímélőbb módon és kedvezőbb feltételek mellett vehető igénybe.

A biztosítás megkötése és fenntartása különösen nagy tapasztalatot és szakértelmet kíván, ebben a CMRbiztositas.hu minden segítséget megad ügyfelei részére.

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat

1.6. D&O (vezetői felelősségbiztosítások)

A D&O biztosítások valamennyi vállalkozó vagy cég kockázatkezelésének „kötelező” kelléke. A hazai törvények alapján ma már egy cégvezető esetleges hibája kapcsán gyakorlatilag teljes vagyonával felel a hatóságok – közvetlen bírság esetén a partnerek, a cég tulajdonosa vagy akár saját tulajdonostársa felé.

Kártapasztalataink alapján a legalapvetőbb napi gyakorlatban előforduló bírságok kapcsán is több tízmilliós kockázattal néznek szembe a cégvezetők. Más jellegű ügyek kapcsán többszáz milliós kárigények is előfordultak már a hazai gyakorlatban. A követelések nagy része ugyanakkor nem megalapozott, ám az ilyen kárigények elhárítása is sokmilliós költséget jelent a szakértők, ügyvédek költségtérítése okán a cégvezető számára, melyet önrészesedés nélkül térít meg a biztosító, mégpedig folyamatosan, nem csak utólag!

A D&O biztosítás rendkívül kedvező feltételek mellett, akár visszamenőleges hatállyal is teljeskörű védelmet nyújt a hazai cégvezetők részére – mindössze egy felsőkategóriás gépkocsi felelősségbiztosítási költségéhez hasonló díj fejében a cég mérete, és a kiválasztott limit függvényében

Töltse ki online adatlapunkat, kérje egyedi ajánlatunkat